Depolama Alanı Kontrolleri Nasıl Olmalıdır?

Depolama alanları ürünlerin istiflenmesini sağlayan alanlardır. Bu alanlarda depolama işlemi raf sistemleri ve diğer ekipmanlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Raf sistemlerinin kurularak ürünlerin yerleştirildiği depolama alanlarının verimli ve güvenli kullanılabilmesi gerekir. Verimli kullanma sayesinde daha çok ürünün istif edilmesi mümkün olurken güvenliğin sağlanması sayesinde de istenilmeyen kazalar önlenmiş olur. Hem verimliliği hem de güvenliği sağlamak için depolama alanının kontrolü yapılmalıdır. Depolama alanı kontrolleri nasıl olmalıdır?

Cevapları şunlardır;

  • Paletlerde bulunan yüklerin kontrolü yapılmalı
  • Depolama alanındaki rafların yerleştirildiği zemin kontrol edilmeli
  • Depolama alanında darbe kontrolü yapılmalı
  • Depolama alanının aydınlatması kontrol edilmeli
  • Raflarda kapasite fazlası yükün olup olmadığı incelenmeli
  • Depolama alanındaki koridor mesafesinin uygunluğu kontrol edilmeli
  • Depolama alanındaki uyarı levhalarının varlığı kontrol edilmeli
  • Depolama alanındaki rafların kurulumu incelenmeli
  • Depolama alanındaki raf sistemlerinin kolon, kiriş ve desteklerinin kontrolü yapılmalı
  • Raf sistemlerinin metal yorgunluğu kontrol edilmeli

Depolama alanlarının kontrollerini kişilerin bireysel olarak yapmaları mümkündür. Ancak bunun için destek veren kurumlardan yardım alarak depolama alanının durumu hakkında rapor alınması da mümkündür.

Paletlerde Bulunan Yüklerin Kontrolü Yapılmalı

Depolama alanlarında yüklerin istiflenmesi amacıyla paletler kullanılır. İstifleme işlemi yüklerin paletlere ve sonrasında raf sistemine yüklenmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle depolama alanında kontrol yapılırken paletlerde bulunan yüklerin kontrolünün yapılması gerekir. Paletlere fazla yükün yüklenip yüklenmediği incelenir. Fazla yüklenme durumunda paletlerin ve dolayısıyla yükün zarar görmesi durumu göz önüne alınır. Kontrol esnasında paletler üzerindeki yüklerin fazlalığı tespit edilirse yüklerin azaltılması sağlanır.

Depolama Alanı Kontrolleri Nasıl Olmalıdır?

Depolama Alanındaki Rafların Yerleştirildiği Zemin Kontrol Edilmeli

Depolama alanlarında yapılması gereken ikinci kontrol ise zemin kontrolüdür. Depolarda raf sistemleri ve bu sistemler üzerine yüklenmiş yükler olduğu için zeminin sağlam olması gerekir. Aksi durumda zemin kaynaklı çökme sorunları yaşanabilir. Bu nedenle depolama alanı kullanan kişilerin zemin kontrolünü yapmaları ve zeminde aşınma varsa bunun giderilmesi için önlem almaları gerekir. Zemindeki aşınma ilk aşamada tehlike oluşturmasa da hasarın giderilmemesi iş kazalarının yaşanmasına neden olabilir. Yapılan kontrollerde zeminin raf sistemini taşımayacağı anlaşılırsa yer değiştirme yapılması gerekir.

Depolama Alanında Darbe Kontrolü Yapılmalı

Depolama alanı kontrol edilirken alanda yer alan raf sistemlerinin, yapı elemanlarının ve tüm ekipmanların darbe kontrolünün yapılmasına dikkat edilmelidir. Bu alanda bulunan elemanların kişiler, yükler veya taşıma araçları nedeniyle darbe almaları mümkündür. Bu darbeler hafif darbeler olabileceği gibi ağır darbeler de olabilir.

Alınan darbelerin büyüklüğü raf sisteminin ve koruyucu elemanların yükleri taşımasına engel olabilir. Bu durumda da raf sisteminin çökmesi veya raflardaki yüklerin yıkılması gibi olaylar yaşanabilir. Özellikle ağır yüklerin depolandığı alanlarda bu olayların ortaya çıkması çalışanların yaralanmasına veya hayatlarını kaybetmelerine neden olabilir.

Depolama Alanı Kontrolleri Nasıl Olmalıdır?

Depolama Alanının Aydınlatması Kontrol Edilmeli

Depolama alanlarının kontrolü yapılırken aydınlatmaya önem verilmelidir. Farklı büyüklüklere sahip olan depolarda her alanın aynı oranda aydınlatılması gerekir. Böylelikle depolarda yapılan çalışmalar ve ürün giriş çıkışları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ayrıca aydınlatmanın sorunlu olması olası kazalara da neden olur. Bu nedenle mutlaka aydınlatma elemanlarının kontrol edilmesi ve var olan hasarların zaman kaybedilmeden giderilmesi gerekir.

Raflarda Kapasite Fazlası Yükün Olup Olmadığı İncelenmeli

Depolarda kullanılan raflar belirli yük ağırlıklarını taşımak amacıyla üretilmiştir. Bu nedenle raf sisteminin kapasitesine uygun yükleri taşıması gerekir. Belirlenen kapasiteden fazla yüklemenin yapılması raf ayaklarının ağırlığı taşıyamaması gibi sorunlara neden olabilir. Bu sorun ise iş kazalarını beraberinde getirir. İş kazalarıyla karşılaşmamak ve depoda düzenin bozulmaması için satın alınan raf sistemlerinin gereğinden fazla yükle yüklenmemesi gerekir. Ayrıca çelik, mekanik, sırt sırta, kayar, giydirme ve mekik gibi raf sistemleri tercihine göre uygun özelliklerdeki yüklerin raflara yerleştirilmesi sağlanmalıdır.

Depolama Alanındaki Koridor Mesafesinin Uygunluğu Kontrol Edilmeli

Depolama alanı kontrollerinde yapılması gereken bir işlem de koridor mesafesinin kontrol edilmesidir. Depolarda raflar belirli aralıklarla sıralanırlar. Bunun nedeni ise raflara ürün yerleştirilmesinin kolayca gerçekleşmesidir. Bu nedenle koridor mesafesinin ürün giriş çıkışı planlanarak ayarlanması gerekir. Aksi takdirde palet ve forkliftlerin koridordan geçmesi zorlaşır.

Koridor mesafesi yanı sıra depolama alanlarında koridor alanlarının ürünlerle kapatılmamış olması gerekir. Bu alanların kapatılması ürünlerin depoya girmesi ve çıkmasını engeller. Bu durum aynı zamanda ürünlerin yerleştirilmesi için daha fazla zaman harcanmasını gerektireceğinden vakit kaybı olur.

Depolama Alanındaki Uyarı Levhalarının Varlığı Kontrol Edilmeli

Depolama alanlarında mutlaka uyarı levhalarının bulunması gerekir. Bu levhalar depoya giren kişilerin dikkatli hareket etmelerine yardımcı olur. Ayrıca onların tehlikelerden korunmalarını sağlar. Bu nedenle depolama alanında gerçekleştirilen kontrollerde mutlaka uyarı levhalarına bakılır. Alanda uyarı levhası yoksa alınır ve insanların dikkatlerini çekecek alanlara koyulur. Ayrıca deforme olan uyarı levhaları varsa yenilenmeleri sağlanmalıdır.

Depolama Alanındaki Rafların Kurulumu İncelenmeli

Depolarda kullanılan raf sistemleri belirli standartlara göre üretilirler ve kurulumlarının da üretim standartlarına uygun olarak yapılması gerekir. Böylelikle raf sistemlerinin vaat ettiği maksimum verim sağlanabilir. Yanlış kurulan raf sistemleri istiflenecek yük miktarının azalmasına veya düzensiz istiflenmenin gerçekleşmesine neden olur. Bu nedenle depolama alanı kontrollerinde raf sistemlerinin kurulum durumu da incelenir. Standarda uygun olmayan kurulumun bulunması durumda tehlike bulunuyorsa raf sisteminin tekrar kurulması gerekir.

Depolama Alanındaki Raf Sistemlerinin Kolon, Kiriş Ve Desteklerinin Kontrolü Yapılmalı

Kolon, kiriş ve destekler raf sistemlerinin depo alanı zemininde sağlam bir şekilde durmasını sağlarlar. Ancak zaman içerisinde kolonların ve desteklerin zarar görmesi mümkün olur. Bu zararın nedeni genellikle gerçekleşen aşırı yüklemelerdir. İncelemede kolonların ve kirişlerin ne kadar sapma yaptığı hesaplanır. Yapılan hesaplamaya bağlı olarak da gerekli önlemler alınır. Kolonların sapması en fazla 3,0 mm olurken kolon ve zemin arasındaki eğilimin ise 5,0 mm olması gerekir. Ayrıca destek elemanlarındaki eğilmenin de 10,0 mm’yi geçmemelidir.

Yapılan kolon, kiriş ve destek elemanı kontrollerinde görülen hasarlar yeşil, kırmızı ve sarı risk olarak gruplandırılırlar. Yeşil risk raf sistemlerinin gözetiminin yapılması gerektiğini vurgular. Sarı risk tehlike olduğunu ancak raf sistemlerinin boşaltılmasında aciliyet olmadığını belirtir. Kırmızı risk ise tehlikenin büyük olduğunu ve rafların boşaltılmasının hemen yapılması gerektiğini gösterir. Bu risklere göre kişilerin önlemleri almaları gerekir. Yapılan kontroller sonrasında depolama alanında yapılacak iyileştirmeler için ihtiyaç duyulan raf ekipmanları Modern Raf firmasından edinilerek kullanılabilir.

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu